Regulamin i informacje prawne 

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są tylko w celach realizacji pielgrzymki i nie są udostępniane osobom trzecim.
Organizator pielgrzymki może jednak od czasu do czasu po pielgrzymce wysłać mailowo informacje i zaproszenia na kolejne wydarzenia (zawsze można wypisać się z listy).

Regulamin
Pełny regulamin pielgrzymki dostępny jest tutaj: regulamin (wkrótce będzie dostępny).

Gwarancja turystyczna
Posiadamy gwarancje turystyczną i wpis do rejestru organizatorów turystyki. Informacje zostaną wkrótce uzupełnione.

Mobirise

Chrzest Jezusa w Jordanie - płaskorzeźba z Medziugorja

Copyright 2021 Pielgrzym medziugorski - pielgrzymki.medugorje.pl

Designed with Mobirise site templates