O objawieniach i orędziach Matki Bożej 

Zarys wydarzeń

Medziugorje jest małą miejscowością położoną na południu Europy, na Półwyspie Bałkańskim, w Bośni i Hercegowinie. W czerwcu 1981 roku Matka Boża zaczęła się tutaj objawiać sześciorgu dzieciom oraz przekazywać im orędzia skierowane najpierw do parafii w Medziugorju i pielgrzymów, a potem do Kościoła i całego świata. Określiła siebie Królową Pokoju, przyszła z przesłaniem pokoju i wezwaniem do powrotu do Boga. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego trojgu z widzących Maryja objawia się codziennie, pozostałym trojgu przestała się już objawiać każdego dnia – teraz przychodzi do nich raz w miesiącu albo raz w roku.
Matka Boża powiedziała w Medziugorju, że są to jej ostatnie objawienia na tej ziemi. Wieść o nich rozeszła się na cały świat, a orędzia Królowej Pokoju przekazywane są w wielu językach. Objawienia medziugorskie mogą więc być postrzegane jako wypełnienie wszystkich objawień maryjnych.

Medziugorje miejscem pielgrzymek i kultu
Medziugorje stało się znaczącym miejscem na mapie światowego ruchu pielgrzymkowego. Kościół uznaje je za miejsce kultu. Centrum życia religijnego stanowi tutaj codzienna wieczorna Msza święta odprawiana w kościele parafialnym opatrznościowo będącym pod wezwaniem św. Jakuba, patrona pielgrzymów. Miejscami modlitwy są też między innymi Podbrdo – Wzgórze Objawień, oraz Križevac – Góra Krzyża. Do Medziugorja przybywają liczni wierni – świeccy, jak również duchowni, w tym biskupi i kardynałowie, zarówno indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych. Medziugorje jest dla pielgrzymów miejscem nawrócenia, powrotu do wiary i pogłębienia relacji z Bogiem. Wiele osób otrzymało tutaj łaski, co potwierdzają niezliczone świadectwa. Kościół, wspólnota wierzących, cały czas rozeznaje objawienia w Medziugorju, dostrzegając, że przynoszą one wiele dobrych owoców.
Matka Boża w odniesieniu do Medziugorja mówi: „Pragnę, byście zrozumieli, że chcę stworzyć tutaj nie tylko miejsce modlitwy, ale i spotkania serc. Pragnę, by moje, Jezusa i wasze serce przemieniły się w jedno serce miłości i pokoju” (25 lipca 1999).

Widzący
Osoby widujące Matkę Bożą i rozmawiające z Nią określane są mianem widzącym – należą do nich Mirjana Dragićević-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez, Jakov Čolo, Ivan Dragićević, Vicka Ivanković-Mijatović oraz Marija Pavlović-Lunetti. Na początku objawień były to dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat, dziś są już dorośli, mają swoje rodziny. Niektórzy wyjechali na stałe z Medziugorja. Ivan żyje w USA, Marija mieszka na stałe we Włoszech – jednak często wracają oni do swojej rodzinnej miejscowości.
Widzący wielokrotnie poddawani byli badaniom naukowym, które wykluczyły oszustwo, złudzenia, patologiczne halucynacje i czysto naturalne wyjaśnienie badanych zjawisk. Matka Boża od początku objawień prowadzi widzących na drodze duchowej, by mogli świadczyć o Jej obecności w Medziugorju, przekazując wszystkim Jej przesłanie powrotu do wiary w Boga.

Nawrócenia, uzdrowienia i cuda
Od początku objawieniom medziugorskim towarzyszy niezwykłe nadprzyrodzone działanie Boga. Medziugorje przede wszystkim jest miejscem nawrócenia i pojednania się z Bogiem, czasami łaska Boża tak dotyka pielgrzymów, że zmieniają całe swoje życie, są uleczeni z nałogów, zrywają z grzechem. Czasem mają też miejsce znaki i cuda. Do nadzwyczajnego cudownego działania Boga zaliczają się też między innymi uzdrowienia z nieuleczalnych chorób.

Tajemnice
Już w pierwszych miesiącach objawień Matka Boże zaczęła przekazać widzącym tajemnice. Docelowo każdy z nich ma ich otrzymać dziesięć.
Choć widzący nie ujawniają treści tajemnic, to możemy wywnioskować z ich wypowiedzi, że dotyczą one przyszłych losów Kościoła i świata oraz mają wielkie znaczenie dla ludzkości.
Mirjana wybrała franciszkanina ojca Petara Ljubicića, któremu na dziesięć dni przed wypełnieniem się każdej tajemnicy wyjawi jej treść, po czym razem będą modlić się i pościć o chlebie i wodzie przez siedem dni. Dopiero na trzy dni przed wskazaną datą zrealizowania się tajemnicy ojciec Petar otwarcie powie światu, jaka jest jej treść.

Czas pokoju
Tajemnice i objawienia w Medziugorju zapowiadają nowy czas w dziejach ludzkości – epokę pokoju. Matka Boża powiedziała widzącej Mirjanie w 1982 roku: „Ten wiek jest we władzy diabła, ale kiedy wypełnią się tajemnice, które zostały wam powierzone, jego władza zostanie zniszczona”. Maryja prosi nas o modlitwę o pokój, aby zapanował ten „czas pokoju” (25 czerwca 1995), a także o post, który pragnie ofiarować Jezusowi na nadejście „nowej epoki, epoki wiosny” (25 października 2000). Objawienia w Medziugorju są zapowiedzią triumfu Niepokalanego Serca Matki Bożej na świecie, a wielu zwraca uwagę na ich wydźwięk apokaliptyczny w kontekście możliwego bliskiego Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa.

Mobirise

Orędzia Matki Bożej

Pierwsze dni i lata objawień
Od samego początku objawień w Medziugorju Matka Boża rozmawia z widzącymi, którzy przekazują światu Jej przesłanie i orędzia. Posiadają one wyjątkowe znaczenie – są to bowiem słowa samej Najświętszej Maryi Panny, która prowadzi nas na ścieżkach wiary do zjednoczenia z Bogiem.
W pierwszy latach objawień Matka Boża mówiła do widzących o swoim wezwaniu do nawrócenia przy różnych okazjach, w różny sposób i z różną częstotliwością.

Regularne orędzia Matki Bożej
Od marca 1984 roku Matka Boża zaczęła przekazywać czwartkowe, cotygodniowe orędzia adresowane w pierwszej kolejności do parafii Medziugorje, a za pośrednictwem parafian także do pielgrzymów i pozostałych osób – każdego, kto słyszał o tych orędziach i zapragnął żyć przesłaniem Matki Bożej.
Od stycznia 1987 roku do dnia dzisiejszego Królowa Pokoju kontynuuje to regularne przekazywanie orędzi, teraz jednak ma to miejsce nie co tydzień, lecz co miesiąc – każdego 25. dnia miesiąca. Te orędzia, skierowane do całego świata, tłumaczone są na wiele języków, zawierają bogatą treść i stanowią mocną zachętę do życia duchowego. Orędzia czwartkowe i comiesięczne są najważniejszymi z orędzi – najpełniej wyrażają wezwanie i przesłanie Matki Bożej.
Ponadto od sierpnia 1987 roku Matka Boża ukazuje się Mirjanie każdego drugiego dnia miesiąca i przekazuje jej orędzia skierowane do Jej apostołów – jest to między innymi wezwanie do modlitwy za niewierzących, tych co nie poznali miłości Bożej.

Orędzia Matki Bożej
Poza wymienionymi istnieją także inne orędzia, przekazywane przez Najświętszą Maryję Pannę w różnym czasie, w różnych miejscach, o nieco mniejszym znaczeniu. Należą do nich między innymi orędzia z corocznych objawień Mirjany, Ivanki oraz Jakova oraz orędzia otrzymywane przez Ivana podczas objawień mających miejsce w trakcie wieczornych spotkań jego grupy modlitewnej w Medziugorju. Matka Boża ponawia w nich zachętę do pogłębienia życia wiary i zjednoczenia z Bogiem. Adresowane są one w pierwszej kolejności do osób obecnych na objawieniu, ale potwierdzają także i dopełniają podstawowe orędzia Królowej Pokoju skierowane do nas wszystkich.

Znaczenie orędzi
Orędzia, które stanowią treść wezwania z Medziugorja, posiadają wyjątkowe znaczenie – są słowami samej Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża nieustannie zachęca nas i przynagla, byśmy przyjęli Jej orędzia: „Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech będą dla was drogocenne, ponieważ pochodzą z nieba” (25 czerwca 2002), „czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam, i przemieniajcie je w życie” (25 grudnia 1989).
Z orędziami Matki Bożej i wypełnianiem ich związana jest wielka łaska Boża, którą każdy z nas może odkryć w swoim życiu.

Podstawowe orędzia Matki Bożej
Widzący, a zwłaszcza Vicka, podczas swoich spotkań z pielgrzymami zawsze jednoznacznie przekazują, że główne orędzia Matki Bożej to modlitwa, nawrócenie, post, pokuta i pokój.
Wylicza się poza tym tak zwane pięć kamieni z Medziugorja, dzięki którym możemy zwyciężyć złego. Jest to nawiązanie do biblijnej historii opisanej w Księdze Samuela – pojedynku bezbronnego Dawida z potężnym wojownikiem Goliatem. Dawid przygotował sobie zawczasu pięć kamieni oraz procę i gdy Goliat się zbliżał, z oddali ugodził go kamieniem w czoło, dzięki czemu zwyciężył. Do pięciu kamieni z Medziugorja zaliczamy modlitwę, spowiedź, Eucharystię, post i Biblię.
Mówi się jeszcze o szkole Matki Bożej – o tym, jak poprzez swoje orędzia Maryja wytrwale uczy nas życia chrześcijańskiego i prowadzi na ścieżkach duchowości. W orędziach poruszane są rozmaite tematy dotyczących spraw wiary i zjednoczenia z Bogiem.

Copyright 2021 Pielgrzym medziugorski - pielgrzymki.medugorje.pl

How to start a site - More here